Privacybeleid

Joyzy, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://joyzy.nl/

Email: info@joyzy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Joyzy verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

  • Overige persoonsgegevens die u in correspondentie en telefonisch of app verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Joyzy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw gift

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • U te e-mailen indien dit nodig is

  • U te informeren over Joyzy

Geautomatiseerde besluitvorming

Joyzy neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joyzy) tussen zit. Joyzy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mailchimp: Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, ontvang u periodiek een nieuwsbrief. Uitschrijven kan ten alle tijden via de link onderaan de nieuwsbrief. De nieuwsbrief heeft als doel om het laatste nieuws met u te delen.

Communicatie (email, Facebook, Instagram en Whatsapp): Via info@joyzy,nl kunt u via email met mij communiceren. Of u kunt via Facebook Messenger een bericht sturen. Deze berichten kan ik (waar nodig) bewaren. Ook kan ik u via email/messenger om persoonlijke gegevens vragen die relevant zijn. Uw berichten worden bewaard op een beveiligde server en worden niet gedeeld met derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Joyzy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • De persoonlijke gegevens die verzameld worden voor de nieuwsbrief blijft zo lang bestaan zolang u ingeschreven staat. U kunt zich uitschijven door op de link te drukken onder aan de nieuwsbrief.

  • Persoonlijke gegevens die op WhatsApp/Messenger gedeeld zijn zal na gesprek verwijderd worden.

  • Persoonlijke gegevens die op de mail gedeeld worden zal na afronding gesprek verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Joyzy verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Joyzy verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de uitschrijvingslink in de nieuwsbrieven. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@joyzy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Joyzy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Joyzy wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joyzy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@joyzy.nl